Teenused (B-kategooria)

Teooriaõpe

140

Sõiduõpe

700

Esmaabi

40 €

teooriaõpe

kontaktõpe — 6 tundi (1 tund = 45 min.)
e-õpe — 18 tundi
eksam – 1 tundi

sõiduõpe

sõit — 27 tundi (1 tund = 45 min.)
eksam – 1 tund (1 tund = 45 min.)

Esmaabi

Iga algaja autojuht kohustatud läbima esmaabikoolitus.

Need kursused viiakse läbi meie autokoolis.

Kursuseid viivad läbi kvalifitseeritud meedikud.

Kes ei ole esmaabi koolitust läbinud, ei paase Transpordiametis eksamitele.

Makse saab tasuda kursuse toimumise päeval.

Libedasõit

Oludele vastava sõidukiiruse ja ohutu piki- ja külgvahe valikuks peab õpilane teadma kui kiiresti on ta võimeline sõiduki peatama.

Makse saab tasuda kursuse toimumise päeval.

Õppematerjalid

saate pääse e-keskkonda Liikluslabis (laiendanud)

pimedasõit

B- kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse saamiseks tuleb juhilubade omandamiseks läbida ka pimedasõidu koolitus.

Juhi pimedasõidu koolituse kava jaguneb ühele teooritunnile ja ühele sõidutunnile.

Pimeda aja koolituse läbimise kohta teeb koolitaja sissekande koolituskursuse tunnistusele.

Makse saab tasuda kursuse toimumise päeval.

Kogu B-kategooria algastme koolituse eest: 1050

Teenused (A-kategooria)

Teooriaõpe

200€

Sõiduõpe

350€

Teooriaõpe

9 tundi (1tund = 45 min)

1 tund – eksam

sõiduõpe

10 tundi (1 tund =45 min)

Kogu A-kategooria algastme koolituse eest: 550

Lõppastme koolitus – 150

Jätkuõpe – 80

Lisakulud

Lisateooriatund – 20 €

Lisasõidutund — 25 €

Kordus teooriaeksam autokoolis — 10 €

Kordus sõidueksam autokoolis — 25 €

Sõidutund (teise autokooli õpilane) — 30€

Õpingukaardi duplikaat – 15
Tõend teise autokooli üleviimise kohta – 20

Kursuse eest on võimalik tasuda osade kaupa! (Kokkuleppel)

* (1 tund = 45 min.)

Alustame õppimist!

Registreeri